Saopštenje – Svetski dan (ne)slobode medija

0

Povodom Svetskog dana slobode medija Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) upozoravaju na veoma zabrinjavajuće stanje u medijima u Srbiji i apeluju da se hitno zaustavi urušavanje slobode medija kao osnovnog garanta ljudskih prava i sloboda u demokratskom društvu.

Podsećamo da Ustav Republike Srbije jasno jemči svakome pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja, kao i da su sredstva javnog obaveštavanja dužna da to pravo poštuju.

Dugogodišnja ekonomska kriza uticala je negativno na materijalni položaj medija koji je dodatno otežan okolnostima koje su posledica privatizacije medija, kao i vidjlivo negativni rezultati sufinansiranja medijskih sadržaja iz budžeta. Navedeno neminovno dovodi do sve većih političkih i ekonomskih pritisaka na medije. Pored toga, novinarska profesija je izložena stalnim napadima čime se stvara velika nesigurnost i uzrokuje autocenzura. Istovremeno, sve većom  tabloidizacijom medija ruši se profesionalizam u medijima i urušava ugled novinarske profesije.

Ukazujemo i na činjenicu da već dugi niz godina ostaju nerasvetljeni slučajevi ubistava novinara, kao i da suđenja, kada ih ima, traju dugo i bez vidljivog napretka u istragama.

Medijski mrak u kome se naše društvo trenutno nalazi onemogućava ne samo slobodu medija da objektivno izveštavaju, već onemogućava i javnost da bude tačno, objektivno i nepristrasno obaveštena o svim bitnim aspektima društvenog života čime se usporavaju demokratski procesi.

Naročito zabrinjava namera Ministarstva kulture i informisanja da novom medijskom strategijom i izmenom medijskih zakona, zakonski onemogući kablovskim distributerima televizijskih kanala da proizvode ili poseduju sopstvene kanale, čime bi se na udaru našle medijske kuće koje profesionalno i odgovorno izveštavaju bez obzira na političke pritiske. Vlada i nadležno ministarstvo nejasno definišu politiku prema medijima, a nedavno otvoreno pitanje zabrane televizije N1 i aktivnosti nadležnog ministarstva na tom pitanju može dodatno doprineti stvaranju slike o pritiscima na nezavisne medije i onemogućiti njihov dalji rad.

Sve je više opravdanih kritika na račun slobode medija i njihove zloupotrebe u Srbiji kako na nacionalnom tako i na međunarodnom novou. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija izrazio je  zabrinutost zbog navoda o javnom klevetanju i zastrašivanju medija i novinara od strane javnih funkcionera, sužavanja prostora za debatu i, naročito, gonjenja novinara i aktera civilnog društva zbog izražavanja slobodnog i kritičkog mišljenja.

Smatramo da je neophodno da vlasti u Srbiji prestanu sa pritiscima na medije i da hitno preduzmu mere u cilju pružanja efikasne zaštite od svih vidova zastrašivanja medija i novinara, obezbede delotvornu istragu i adekvatno sankcionišu počinioce svih slučajeva ubistava i napada na novinare.

Apelujemo da se svakom građaninu Srbije vrati pravo da zna i da bude tačno, objektivno i nepristrasno informisan.

​Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava​
Share.

Ostavite odgovor