SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

0

Povodom priloga koji je emitovan na TV Prva u vestima u 18 časova u ponedeljak, petog novembra 2018. godine, a pod nazivom ,,Da li se zakoni Srbije primenjuju i na migrante“, za koji je izjavu dala advokatica YUCOM-a Katarina Golubović, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM se ograđuje od opšte poruke koju su novinari preneli, a koja je diskriminatorna prema migrantima u Srbiji i u potpunosti suprotna izjavi naše koleginice. Naime, u uvodu navedenog priloga ističe se da migranti sa Bliskog istoka koji se nalaze u Srbiji često ne odgovaraju za  navodna mnogobrojna krivična dela koja počine. Ovaj podatak, osim što nije istinit, ne korespondira ni sa izjavama predstavnika nevladinih organizacija koje su dali u prilogu, koje upravo ističu da postoje brojni postupci protiv migranata, čak i kada postoje prepreke za njihovo procesuiranje.

Ističemo da je ovakav način izveštavanja višestruko društveno štetan i disrkiminatoran, da stvara pojačanu netrpeljivost prema migrantima koji su već izuzetno ugroženi u Srbiji i pojačava neprijateljsku društvenu klimu, što nikako ne može doprineti rešenju problema njihovog položaja. Naročito je štetan način na koji su zloupotrebljene izjave predstavnika civilnog društva, gde je unapred pripremljena dikriminatorna teza, a izjave isečene i stavljene u službu ovakve tvrdnje.

Posećamo na to da sloboda medija kao ustavno pravo, ima i svoju drugu stranu, pravo građana da budu istinito, pravilno i blagovremeno obavešteni o pitanjima od javnog značaja i odgovornost svih novinara je da to pravo poštuju i uzdrže se od zloupotrebe.

Kontinuirana praksa diskriminatornog izveštavanja prema izbeglicama i migrantima već je nanela veliku štetu čitavoj grupi lica koja se sticajem nesrećnih i ratnih okolnosti našla na teritoriji Srbije. Pozivamo sve nadležne državne organe da u skladu sa Ustavom i zakonom određenim nadležnostima reaguju i zaustave plasiranje ovih veoma opasnih poruka.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.