Srbija do informacija – fokus grupa za predstavnike medija

0

POZIV NA UČEŠĆE U FOKUS GRUPI
jul 2019. godine, 13h
Kuća ljudskih prava i demokratije
Kneza Miloša 4, Beograd

 

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas poziva da uzmete učešće u fokus grupi koja se organizuje u okviru projekta „Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Cilj projekta je zagovaranje veće transparentnosti tokom procesa izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i praćenje efikasnosti rada ove institucije tokom perioda neizbora.

Ideja fokus grupe jeste da kroz zajedničku diskusiju razmenimo iskustva stečena prilikom obraćanja instituciji Poverenika, posebno u periodu neizbora. Ključna pitanja na temu učestalosti obraćanja kancelariji Poverenika, kao i roku kada su stizale povratne informacije, poslužiće za sveobuhvatni presek stanja u pogledu izmenjene prakse i komunikacije u odnosu na iskustva tokom mandata prethodnog poverenika.

Predviđeno je da se fokus grupa održi u petak, 05. jula 2019. godine, u velikoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije, u terminu od 13 do 15h.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovoj fokus grupi, molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije pošaljete elektronskim putem do četvrtka, 04. jula, do kraja radnog vremena na marijamaljan@yucom.org.rs ili potvrdite na telefon 011 33 44 235.

Zamolićemo Vas da ovaj poziv prosledite svim zainteresovanim stranama.

Preuzmite Poziv

Beograd, 28. jun 2019. godine

Share.

Ostavite odgovor