Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji.

0

Studiju o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbijiu izdanju Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM,  izradio je Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Unierziteta Union, uz podršku Tima za ljudska prava UN Srbija.

Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji nastala je kao proizvod analize uzorka od 87 predmeta od 150, pokrenutih pred srpskim sudovima, u vremenskom periodu od 9 godina od kada je počela primena Zakona o zabrani diskriminacije. Analizirani slučajevi preuzeti su pre svega iz pravne službe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Komiteta pravnika za ljudska prava- YUCOMa.

Osnovna pitanja koja su obrađena tokom istraživanja tiču se toga, do koje mere sudovi u Srbiji obrađuju i pravilno primenjuju jasne pravne koncepte i precizna pravila kod kojih postoji malo ili nimalo prostora za odstupanje u sudskoj praksi, a tiču se antidiskriminacionog prava. Studija je pokazala nedoslednost primene zakonskih definicija koje se odnose na diskriminaciju, čak i u okviru istog suda, koja se javlja kao rezultat neiskustva sudija u oblasti antidiskriminacionog prava.

Takođe publikacija otvara pitanje o dometu ove oblasti prava, jer u ovom trenutku, upravo one kategorije osoba koje su u izveštajima o ljudskim pravima u Srbiji najčešće označene posebno ranjivim za diskriminisanje, nemaju još uvek nikakvu korist od  primene antidiskriminacionih zakona, budući  da se ove i druge marginalizovane grupe veoma retko pojavljuju u slučajevima koji dospevaju do suda.

Preuzmite publikaciju

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.