“UKLJUČITI STRUČNU JAVNOST I GRAĐANE” Udruženja građana pozivaju da se rok PROMENU USTAVA produži

0

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava, u susret javnoj raspravi o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, pozvali su danas Vladu Srbije i Ministarstvo pravde da produže previđeni rok za promenu Ustava.

Kako navode u saopštenju, ova Udruženja građana izražavaju “zabrinutost zbog načina na koji se odvija uključivanje stručne i šire javnosti u postupak promene Ustava”.

– Smatramo da je potrebno da predstavnici Vlade i Ministarstva pravde bez odlaganja otvore javnu raspravu o promenama Ustava, u koje će uključiti ne samo odabrana udruženja građana (koja su dostavljala svoje pisane sugestije o promeni Ustava), već i druga udruženja, institucije, pojedince i najvažnije – građane. Pozivamo Ministarstvo pravde da objavi nacrt promena Ustava, o kome bi bilo moguće raspravljati – navode oni u saopštenju.

Kako objašnjavaju, Akcionim planom za Poglavlje 23 je predviđena promena Ustava do kraja 2017. godine.

– Ministarstvo pravde je najavilo da će se ove izmene pre svega odnositi na ustavni položaj pravosuđa. Dosadašnje aktivnosti Ministarstva pravde bile su usmerene na prikupljanje stavova udruženja građana o potrebnim promenama Ustava, dok su građani van udruženja u potpunosti isključeni iz ovih konsultacija. Ovakav pristup ukazuje na to da će odluke o predlogu za promenu Ustava biti donete u uskom krugu zvaničnika Vlade, kao i da postoji namera da održane i planirane konsultacije budu predstavljene kao javna rasprava – što one nisu ni po obimu, ni po sadržaju – navode oni.

U njihovom saopštenju stoji i da je Ministarstvo pravde najavilo konsultacije o temama koje nisu ustavna materija i nije jasno zašto se u ovom trenutku one stavljaju u središte razgovora o promeni Ustava, dok je u drugi plan stavljena tema nezavisnosti pravosuđa i političkog uticaja na nosioce pravosudnih funkcija.

– Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu i Ministarstvo pravde da produže previđeni rok za promenu Ustava i da ovu temu hitno vrate u okvire koji su primereni njenoj važnosti za sve članove zajednice – zaključuju oni.

Backović ponovio poziv NVO da učestvuju ustavnoj raspravi

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović pozvao je danas sve organizacije civilnog društva da uzmu aktivno učešće u tekućoj debati povodom izmena Ustava i napomenuo da će već sutra biti održan okrugli sto tim povodom, kao i još četiri javne debate tokom jeseni.

Pomoćnik ministra je istakao da Ministarstvo pravde ne razume pritiske da se ishitreno izlazi sa tekstom izmena Ustava pre nego što se svima pruži šansa da daju svoje predloge.

Podsećajući da je Ministarstvo pravde pokrenulo široku javnu raspravu za analizu ustavnog okvira i da su organizacije civilnog društva još od maja imale priliku da svoje predloge izmena Ustava dostave u pismenoj formi i da ih na okruglom stolu krajem jula predstave i objasne, Backović je napomenuo da nije jasno šta neke od njih misle “kada kažu da je onemogućena debata”, naročito jer će već sutra biti u prilici da objasne svoje stavove na okruglom stolu.

– Naravno, organizacijama civilnog društva uvek ostaje mogućnost da organizuju okrugle stolove posvećene temama za koje misle da su važne i da o tome obaveste Ministarstvo pravde – naveo je Backović.

On je dodao da Ministarstvo pravde poziva organizacije civilnog društva da uzmu aktivno učešće u debati koja je u toku i da u raspravi, javno da iznesu svoje stavove o svakoj relevantnoj temi i da objasne kako su ti predlozi u vezi sa EU standardima i rešenjima koje imaju druge članice EU.

Naglasio je da će Nacrt izmena Ustava biti rezultat podnetih predloga svih interesnih organizacija, institucija, civilnog sektora i drugih, odnosno njihovih sugestija sa javne rasprave.

– Taj tekst će biti poslat Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru – ukazao je pomoćnik ministra.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor