UKLJUČIVANJE OMLADINSKIH PERSPEKTIVA I POTREBA MLADIH U RAD NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

0

Sa namerom osnaživanja nacionalnih saveta za potencijalno prevazilaženje problema da uoče potrebe i probleme mladih i u skladu sa tim pripremaju programe koji bi bili prilagođeni da privuku veći broj mladih pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je sproveo istraživanje koje ima za cilj da objedini dostupne podatke i relevantne informacije o potrebama mladih pripadnika i pripadnica manjinskih nacionalnih zajednica. Analiza je pripremljena u okviru projekta “Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina”.

Sakupljene i analizirane informacije predstavile su osnov za razvijanje preporuka za moguće posebne aktivnosti i modele rada nacionalnih saveta koji bi uključili omladinsku perspektivu u njihove programe. Predložene preporuke predstavljaće polaznu osnovu Misiji OEBS-a u Srbiji za dalji rad u cilju pružanja dodatne podrške u osnaživanju nacionalnih saveta u cilju unapređenja programa i aktivnosti koje su fokusirane na mlade i odgovaraju na njihove potrebe.
Napomena: Analiza je pripremljena uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.