Uočavanje nedostataka u antidiskriminacionom pravnom i strateškom okviru Kosova

0

Izveštaj „Uočavanje nedostataka u antidiskriminacionom pravnom i strateškom okviru Kosova“ nastala je u okviru projekta Balkanskog fonda za demokratiju „Enhanced Policy Dialogue of Professionals in Kosovo and Serbia Program” uz podršku German Marshall fonda (SAD) i Službe za inostrane poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva. YUCOM je u okviru razmene istraživača, a uz podršku Balkan Trust for Democracy tokom 2016. godine boravio na Kosovu, sprovodeći istraživanje na terenu, uz razgovore sa relevantnim činiocima, donosiocima odluka i onima koji sprovode zakone iz oblasti diskriminacije.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor