Vlast slučajem “vešala” zastrašuje građane Srbije

0

Beograd – Određivanje pritvo­ra zbog nošenja makete vešala predstavlja pravni presedan u cilju zastrašivanja građana koji se ne slažu sa politikom aktuelne vlasti. Takođe, jasno poka­zuje snažan uticaj izvršne vlasti na tužilaštvo i sudstvo, saglasni su sagovornici Danasa. Naime, Viši sud u Beogradu odredio je, na predlog tužilaštva, pritvor do 30 dana S. G. koji je osum­njičen da je sa još jednim maloletnikom nosio vešala na prote­stu „1 od 5 miliona“ u subotu, 2. februara u Beogradu. On je prvobitno bio osumnjičen da je počinio krivično delo „rasna i druga diskriminacija“, među­tim, iz Višeg suda su naveli da mu se na teret stavlja krivično delo ugrožavanja sigurnosti.

Portparolka Višeg suda Boja­na Stanković je istakla da je sudija za prethodni postupak doneo rešenje kojim je osumnjiče­nom odredio pritvor zbog po­stojanja okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i da ne bi uticao na svedoke.

Vlast je incident, iskoristila da optuži opoziciju kako pozi­va na „linč, nasilje i vešanje“, iako su njeni lideri odbacili ve­zu sa vešalima. To je učinio i Boško Obradović, s obzirom na to da su uhapšeni označeni kao simpatizeri Dveri.

– Nije bitno da li su u vezi sa SNS ili sa Dverima, već da li su to radili po nečijem nalogu, a po nalogu rukovodstva Dveri sigurno nisu – istakao je za Da­nas Obradović, koji je čitav in­cident okarakterisao kao „spin iz režimske kuhinje“. Naš sagovornik dodaje da nije u duhu hrišćanstva nositi bilo kakva vešala, ali daje ćela stvar naduvana da bi se diskreditovali protesti.

– Vozač Zorana Babića koji je ubio ženu je pušten da se brani sa slobode a momak je zbog plastičnih vešala dobio 30 dana pritvora – to znači da mi pravnu državu nemamo, već da sudovi rade politički instruisano. Režim će sve učiniti da zaustavi proteste i u tome neće uspeti jer su građani rešeni da promene ovu nenormalnu vlast, što pokazuje i ujedinjenje opozicije koja je stala iza predloga Sporazuma sa narodom – naglašava Boško Obradović, li­der Dveri.

Predsednik Advokatske ko­more Beograda Vladimir Gajić kaže za Danas da se ovde radi o pravnom skandalu u režiji vla­sti preko Višeg javnog tužila­štva u Beogradu i beogradskog Višeg suda „koji očigledno ra­de kao partijski servis režima“.

Vešala sa Merkelovom u slobodnoj prodaji

Sličan primer sa nošenjem maketa vešala viđen je u Nemačkoj 2018. u Drezdenu, na antimigrantskim demonstracijama. Na tamošnjim vešalima bila je “okačena” nemačka kancelarka Angela Merkel uz natpis “mama”, što j e predstavljalo aluziju na njen, prema mišljenju demonstranata, isuviše blag stav prema migrantima. Međutim,ne samo da niko nije uhapšen zbog nošenja vešala, već se ona i danas mogu naći u slobodnoj prodaji po ceni od 15 evra.

– Da vode istragu zbog toga što je neko nosio maketu „ve­šala“ i to tretiraju kao ugroža­vanje sigurnosti prema neodre­đenom broju nepoznatih lica je zaista nečuveno. To su dvo­struki aršini, počinilac teškog delà protiv bezbednosti saobra­ćaja u kojem je jedna osoba iz­gubila život a drugoj se lekari bore za život, brani se sa slobo­de, dok se licu koje izvodi performans određuje pritvor? To je sramota srpskog pravosuđa – ocenjuje Gajić. On dodaje da vlast, takođe preko tužilaštva, banalizuje krivične postupke u kojima štiti počinioce krivičnih delà, putem pogrešne pravne kvalifikacije.

– Tako je pokušaj ubistva Borka Stefanovića za tužioca u Kruševcu izazivanje nereda na sportskoj priredbi, a pokušaj ubistva novinara Jovanovića u Grockoj izazivanje opšte opa­snosti. Naravno, ovde nema govora o neznanju, nego su to čisti dokazi kako izvršna vlast diriguje pravosuđem – ističe Gajić.

Kristina Todorović, advokatica Komiteta pravnika za ljud­ska prava JUKOM kaže za Da­nas da nisu potpuno jasne in­formacije da li se okrivljenima na teret stavlja „ugrožavanje si­gurnosti“ ili „rasna i druga dis­kriminacija“. U svakom sluča­ju, dodaje, određivanje pritvo­ra je u potpunosti neosnovana mera i predstavlja zastrašivanje građana koji na bilo koji način izražavaju političko mišljenje koje je suprotno od politike aktuelne vlasti.

-Kako su mediji preneli, raz­lozi za određivanje pritvora su postojanje posebnih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i mogućnost uticanja na svedo­ke. Ovi pritvorski razlozi nisu primenljivi u konkretnom slu­čaju. Nejasno je najpre koje je to delo koje bi okrivljeni ponovio, a posebno treba imati u vidu stav evropskog kao i domaćeg zakonodavstva da pritvor treba da bude mera koja se određuje u izuzetnim slučajevima i mora biti svedena na najkraći mogu­ći period – ukazuje Todorović. Pored toga, dodaje, Evropski sud za ljudska prava navodi u više svojih odluka da se opa­snost od ponavljanja krivičnog delà mora dokazati, a mera mo­ra biti prikladna u svetlu okol­nosti slučaja i posebno prošlosti i ličnosti okrivljenog.

-Imajući u vidu raniju neo- suđivanost okrivljenog, ne­sporno je da je predmetna me­ra u krajnjoj liniji necelishodna. Drugi osnov za pritvor takođe se ne može smatrati osnova­nim, budući da sama priroda delà koje se okrivljenom stavlja na teret ne podrazumeva sve­doke, a takođe postoje i snimci događaja, te nema mogućnosti za uticanje na svedoke – ističe Todorović. Samim tim, zaklju­čuje, sledi da je reč o političkoj a ne pravnoj i zakonitoj odluci, koja u značajnoj meri ograni­čava slobodu izražavanja

Share.

Ostavite odgovor