Yucom 2013 – Izveštaj o radu

0

Kada stojite pred rezulatima rada u jednoj godini koja je na izmaku, možete biti zadovoljni ili možete očekivati više. YUCOM je uvek težio ka boljem i teško da možemo dozvoliti period da samo uživamo u onome što smo postigli. To nas je i motivisalo da pristupimo pisanju ovog izveštaja, koji nije samo pregled aktivnosti koje sprovodimo, već i presek stanja u brojnim oblastima kojima smo se bavili u 2013. godini. Kroz pravnu pomoć prelamaju se potrebe građana, trendovi u kršenjima ljudskih prava i detektuju greške pravosudnog sistema, državne uprave, političara, drugih institucija i pojedinaca.

Kada branite građane, kada ih zastupate, kada pokušavate da od države dobijete adekvatan odgovor, presudu, odluku, novi zakon, očekivano je da mnogo više vidite nesavršenosti sistema, grešaka, slučajnih i namernih. To nije pokazatelj da želite da nanesete štetu, već da ustanovite novu praksu poštovanja ljudskih prava, da želite da širem krugu građana omogućite da uživaju garantovana prava. Ukazali smo i na pozitivne primere iz prakse, gde smo zadovoljni kvalitetom i brzinom trajanja postupaka, reakcijama državnih organa. Sve to je neophodno kako bi se stekla uravnotežena slika stanja ljudskih prava iz ugla organizacije koja zastupa građane, radi na strateškim, zakonskim i drugim tekstovima.

YUCOM je, kroz višegodišnji rad na unapređenju i promociji ljudskih prava, zastupanjem građanki i građana, analizom propisa i politika, monitoringom rada organa javne vlasti i drugim aktivnostima, utvrdio postojanje velikog broja pojedinačnih slučajeva diskriminacije. Takođe, utvrdili smo prisustvo one opasnije, sistemske diskriminacije koja je često posredna ili prikrivena, što otežava njeno otkrivanje i pravnu zaštitu pojedinaca. Ravnopravnost u ostvarivanju prava uskraćena je čitavim grupama nekad zbog samih odredbi i najvažnijih propisa, a češće zbog selektivne primene propisa od strane organa javne vlasti i to na štetu onih grupa prema kojima u društvu već postoje stigma, predrasude i segregacija. Kroz analizu pravnog i strateškog okvira, praćenje sprovođenja politike socijalnog stanovanja i kroz pružanje pravne pomoći u ovoj oblasti u 2013, YUCOM je nastojao da utvrdi ključne prepreke u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje višestruko socijalno ugroženih grupa. U fokusu analize je defmisanje i primena afirmativnih mera kako bi socijalno ugroženi pojedinci mogli da ojačaju svoj socijalni status, a posebno socijalno stanovanje kao osnovni mehanizam obezbedivanja adekvatnog stanovanja najugroženijim gradanima.

Podsetiću vas da afirmativne mere definiše i Ustav Srbije, razradene su i u drugim propisima, ali nedostaje razumevanje, nedostaje primena.
Saradnja sa državnim organima, Narodnom skupštinom, pojedinim ministar-stvima, lokalnom samoupravom govori o tome da se prepoznaje da organizacije za ljudska prava imaju svoje mesto u unapredenju sistema zaštite ljudskih prava, u unapredenju državne uprave, kao i u una-predenju svih onih tačaka gde se gradanin dotiče sa državom, na sudu, prilikom donošenja zakona i u brojnim drugim situacijama.

Ističemo odličnu saradnju sa nezavi-snim institucijama, Zaštitnikom gradana, Ombudsmana AP Vojvodine, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, lokalnih ombudsmana i brojnim drugima koji su naš rad učinili vidljivijim i efikasnijim. Naročito ističemo medije koji su prepoznali teme kojima smo se bavili, stotine izjava, članaka govore u prilog tome.
Ipred kraj ovog uvoda, zahvaljujemo se brojnim organizacijama u Srbiji, regionu i šire sa kojima smo saradivali, sa kojima smo se slagali ili sa kojima smo polemisali, a sve u interesu unapredenja ljudskih prava.

Posebno nam je drago što su se tokom ove godine našem timu pridružili brojni mladi stručnjaci, kao i budući stručnjaci, a sada studenti pravnih i drugih fakulteta, koji su pomogli da se u organizaciju unese nova energija, a i da se vidi kako će se ljudska prava u Srbiji razvijati. Samo sa mladima koji imaju osećaj za poštovanje ljudskih prava ova zemlja može postati uzorna zemlja u kojoj je prijatno živeti.

YUCOM 2013 / izveštaj o radu / Broj 1- 5

Preuzmite publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.