YUCOM 2017–18 Izveštaj o radu

0

Borba za očuvanje institucija za zaštitu ljudskih prava bila je u fokusu YUCOM-a ove, 2018. godine. Borbu je okarakterisala solidarnost sa onima čiji rad najviše kritikujemo u svom radu. Viši interesi, a to su interesi građana i pravo na pravično suđenje, ujedinili su ljudskopravaške organizacije, sudije i tužioce u nameri da se ukloni politički uticaj na izbor predstavnika pravosuđa.

Ove godine, trebalo je očuvati i same organizacije i njihov rad na pružanju pravnih informacija. YUCOM-ov rad na Vodiču za samozastupanje naišao je na javnu osudu advokatskih komora, ali ne zbog odsustva kvaliteta. Naprotiv, o visokom kvalitetu ovog priručnika govori činjenica da ga je većina sudova i opština prihvatila, promovisala i učinila dostupnim građanima na naslovnim stranama veb-portala. Otvoreno smo se usprotivili pismenom pozivu da se zaustavi pravno informisanje građana, ohrabrujući i druge organizacije da nastave sa svojim radom.

Osim pružanja pravnih saveta, uspeli smo da za dve godine, zajedno sa partnerima iz 8 zemalja Dunavskog regiona, izradimo internet platformu Kompas Podunavlja koja pruža sve relevantne informacije neophodne za integraciju migranata u društvo. Lansiranje Kompasa Podunavlja, koji je preveden na 5 jezika, predstavlja krunu rada na pružanju informacija i pomoći ugroženima da do njih lakše dođu. Imajući u vidu da je projekat izabran za jedan od najboljih u okviru EU, još jednom smo pokazali da posedujemo tim sposoban da kroz inovativne pristupe i rešenja, odgovori na svakodnevne probleme građana.

Borba YUCOM-a trasirana je 21 godinu, i prisutni smo na mnogim stazama. YUCOM-ovi ciljevi, agenda i tim ostaće isti, zbog uverenosti da zajednički doprinosimo unapređenju i zaštiti ljudskih prava u Srbiji.

Izvestaj o radu 2017-18.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.