YUCOM: Novinari rade u strahu

0

Ukoliko novinari rade u strahu, građani gube priliku da se kvalitetno informišu, pa će na dan glasanja, umesto praznika demokratije imati dan žalosti.

Rečeno je na konferenciji Novinar pred sudom, na kojoj je ocenjeno da su mediji ugroženi i kad dobiju postupke pokrenute protiv njih jer im iscrpljuju ljudske i materijalne resurse.

Predstavnik Fondacije za otvoreno društvo Srđan Đurović je rekao da su sudovi i novinari saveznici u utvrđivanju činjenica i da je važno utvrditi da li su se sudije “nekako okrenuli proti svojih saveznika” i ugrožavaju prostor za slobodno izveštavanje.

Strah onemogućava novinare da rade i ostvaruju svoju osnovnu funkciju jer bez informisanja građana dobijamo formalnu, a ne suštinsku demokratiju, rekao je Đurović i podsetio na težak ekonomski položaj novinara.

Pravni savetnik YUKOMA Milan Filipović pozvao se na istraživanje te organizacije i rekao da se veliki odštetni zahtevi protiv novinara koji se bez objektivnog osnova, podižu kako bi predstavljali pretnju njihovom opstanku.

On je ukazao na neujednačenu sudsku praksu i istakao da sudovi treba da obrate pažnju na ekonomsku snagu medija i da presuđena visina štete ne sme da vodi u njihovo gašenje.

Prema njegovim rečima, sudovi moraju da se upoznaju bolje sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, a novinari bolje obrazuju o pravnim institutima prvenstveno o pretpostavci nevinosti.

Advokat YUKOM Kristina Todorović je rekla da domaći sudovi nekada donose dijametralno suprotne odluke za gotovo identično činjeničko stanje.

Sudije su slobodne u oceni da li neki izraz znači povredu ugleda i časti, što otvara prostor za eventualni politički uticaj, rekla je Todorović, na konferenciji koju je organizovao YUKOM.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor