Ръководството за осъществяване на правото на съдебен тълковник – преводач

0

Ръководството за осъществяване на правото на съдебен тълковник – преводач е предназначен за страните по делото (ищеца и ответника) и за другите участници в исковото гражданско производство за да може на всичките да бъде предоставена възможност за раноправно и активно участие в съдебното производство.

Mулти-донорски доверителен Фонд за подкрепа на сектора на правосъдието в Сърбия, при изработката на Функционален анализ на правосъдието н Сърбия от 2014 година, като забелязани недостатъци бележи между другото и несоътветен достъп до информации за предоставящи преводачески услуги, съответно съдебните тълковници, както и нужда цената на тази услуга да бъде разбирателна за ефективен достъп до правосъдието, съответно до правораздавателна система.

Ръководството за осъществяване на правото на съдебен тълковник (преводач) трябва да служи за повишаване на съзнанието за ролята и правото на съдебен тълковник (преводач), като на прост начин приказва основни информации за съдебните тълковници (преводачи), начин на тяхното ангажиране, както и за разноските които страната по делото съответно друг участник има ако упражнява това право.

По такъв начин, страната по делото и другите участници в исковото гражданско производство могат да се насочат към начина за упражняване на това право. Oсновната цел на Ръководството е да се предостави възможност за достъп до правосъдието и на онези лица които не владеят сръбски език, съответно езика на националното малцинство в съдилищата къде тоз език е в официална употреба, както и на глухите, нямите и сляпите лица, като се дават инструкции как да упражняват правото на съдебен тълковник (преводач) в исковото гражданско производство.

Ръководството за осъществяване на правото на съдебен тълковник – преводач е приготвено от Комитет на юристите по човешките права – YUCOM, с насоките получени от г-жа
Джорджа Хърли (експертка за реформа на правосъдието), г-н Сърджан Свирчев (експерт за публичен сектор) и г-жа Марина Матич Бошкович (съветничка за реформа на правосъдието).

Download

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.