Mesečna arhiva: September, 2018

Mediji
0

Ministarstvo pravde bi do kraja nedelje moglo da uputi Vladi inicijativu za izmenu Ustava i ustavne amandmane, nezvanično saznaje Danas iz izvora bliskih ovom ministarstvu.

Mediji
0

Poslije 14 godina rasprave, Vlada Srbije usvojila je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. O trošku države advokati će pružati pravnu pomoć pojedinim kategorijama stanovništva, dok će nevladine organizacije to moći da rade isključivo ako angažuju advokate, zbog čega taj zakon nazivaju besmislenim.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava se na Okruglom stolu održanom 18.09.2018. godine u vezi sa radnim tekstom predloga Amandmana na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, osvrnuo na predložene amandmane na Ustav sa stanovišta ispunjenosti mera predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 u pogledu izmena sastava Visokog sastava sudstva i Državnog veća tužilaca i usaglašenost određenih amandamana sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Mediji
0

Na niz pogibija radnika vlasti odgovaraju da se to „dešava svuda u svetu“. No u razvijenijem svetu neko za to i odgovara, što je u Srbiji izuzetak. Sagovornici DW tu vide krivicu države koja obogotvoruje investitore.

Ovo leto će u Srbiji ostati upamćeno po brojnim pogibijama radnika na gradilištima. Usled udisanja otrovnih isparenja u Narodnoj biblioteci Srbije tokom avgusta poginula su dva radnika, a nekoliko dana kasnije i radnik na gradilištu u Kneza Miloša u Beogradu.

Mediji
0

U kom je dobu Srbija kad je reč o pravosuđu? Evropska Unija stalno ističe da nema značajnog napretka kada je u pitanju poglavlje koje se tiče pravosuđa i borbe protiv korupcije – 23, kao i to da je ovo jedan od najvažnijih segmenata za ispunjavanje uslova za pristup EU. Gde je Srbija dve godine posle otvaranja poglavlja?

Mediji
0

Uprkos preporukama Venecijanske komisije da obezbedi pluralizam u pravosudnim telima i strateškim dokumentima koje to propisuje, Ministarstvo pravde po svemu nije odustalo od svojih rešenja za Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. Kako se može videti iz konačnog teksta koji je juče objavljen, ovo Ministarstvo i dalje nije promenilo ključna rešenja koje je kritikovala prvo domaća stručna javnost, a kasnije i Venecijanska komisija. Pre svega radi se o rešenju kojim se ostavlja mogućnost političkog uticaja na pravosuđe kroz najviša sudijska i tužilačka tela – Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.

Vesti
0

U Kući ljudskih prava i demokratije održan je 5. septembra 2018. godine radni sastanak radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlja 23 i 35 sa predsednicom Vlade, Anom Brnabić. Ključne teme sastanka bile su izmena Ustava, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i završetak pregovora Beograda i Prištine.

U prilogu možete pronaći kratku belešku sa zaključcima sa sastanka. Za dodatne informacije ili izjave možete se obratiti koordinatoru RG NKEU za Poglavlje 23, Milanu Antonijeviću ili koordinatoru RG NKEU za Poglavlje 35, Dragiši Mijačiću.

1 2