Mesečna arhiva: September, 2019

Vesti
0

Od 1. Oktobra stupa na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Četiri dana pre nego što zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupi na snagu veliki broj pitanja o sistemu koji pravdu treba da učini dostupnom za najugroženiju kategoriju stanovništva je i dalje nepoznat – ne zna se tačno ko će pomoć pružati, dozvole ovlašćenim licima koji će o zahtevima odlučivati se i dalje izdaju, a tarife advokatima još uvek dogovaraju. I pored toga, svi akteri koji će nositi sistem besplatne pravne pomoći deluju uvereno – sistem će 1. oktobra biti spreman.

Nova izdanja
0

Vodič „Kako da prijavim korupciju?” namenjen je svakome ko se suoči s korupcijom i razmišlja da je prijavi. Pošto postupanje može da se razlikuje u zavisnosti od načina saznanja, prirode događaja, posla koji obavljamo, informacija koje su nam poznate, mogućih posledica u slučaju prijavljivanja i zainteresovanosti za slučaj, tako se razlikuju i saveti koje dajemo

Vesti
0

U nedelji kojoj se brojnim konferencijama obeležava značaj institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 25. septembra 2019. godine, smo u Novom Sadu organizovali konferenciju “Novi poverenik – novi zakon – nove obaveze” u okviru projekta “Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji” na kojoj smo, uz saradnju kolega iz SHARE Foundation i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti govorili o ključnim izazovima…

Mediji
0

Predstavnik institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Zlatko Petrović izjavio je danas da će primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti izazvati brojne probleme u pripremi, jer je zakon nejasan i jer ni institucije nisu spremne za njegovu primenu, a samo oko 200 institucija je do sada prijavilo da su imenovali osobe koje su zadužene za zaštitu podataka o ličnosti.

Mediji
0

Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti izazvati brojne probleme u pripremi, jer je zakon nejasan i jer institucije nisu spremne za njegovu primenu, a samo oko 200 institucija je prijavilo da su imenovale osobe zadužene za zaštitu podataka o ličnosti.

To je danas u Novom Sadu izjavio Zlatko Petrović, predstavnik institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Vesti
0

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova održali su redovni sastanak Konzorcijuma, na kome su razmatrali dostignuća realizovanih aktivnosti u promovisanju koristi koje proističu iz tehničkih sporazuma u okviru tehničkog dijaloga Bepgrada i Prištine.

1 2