Dnevna arhiva: 02/11/2019

Mediji
0

Evropska komisija dostavila je nedavno komentare radnoj grupi Nacionalnog konventa za Poglavlje 23, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), na revidirani Akcioni plan za navedeno poglavlje. Sagovornice EWB iz YUCOM-a i Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) ističu da su upućeni brojni predlozi, naročito u oblasti pravosuđa, te da se ocene EK umnogome podudaraju sa preporukama civilnog društva u Srbiji, od čega maltene polovinu Ministarstvo pravde do sada nije prihvatilo.