Mesečna arhiva: November, 2019

Mediji
0

Katarina Golubović
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Prvo, niske kazne su napredak u odnosu na dugogodišnje iskustvo kažnjavanja. Dakle, kaznom smo konačno dobili izvesnost kažnjavanja. Problem je da gradimo praksu na niskim kaznama, jer su u pitanju društveno opasna dela, koja pogađaju veliki broj potencijalnih žrtava. Zločin iz mržnje je obavezna otežavajuća okolnost – dakle osnov za višu kaznu. Verujte, trebalo je to posebno napisati u zakonu da bi se shvatilo prebijanje nekoga jer misliš da je gej nije olakšavajuća okolnost i nije osnov za nižu kaznu. Zato je brzo pristajanje na nisku kaznu upitno

Mediji
0

Evropska komisija dostavila je nedavno komentare radnoj grupi Nacionalnog konventa za Poglavlje 23, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), na revidirani Akcioni plan za navedeno poglavlje. Sagovornice EWB iz YUCOM-a i Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) ističu da su upućeni brojni predlozi, naročito u oblasti pravosuđa, te da se ocene EK umnogome podudaraju sa preporukama civilnog društva u Srbiji, od čega maltene polovinu Ministarstvo pravde do sada nije prihvatilo.

Aktuelno
0

Na Evropski dan civilne pravde,  Osnovni sud u Kruševcu bio je domaćin Tematskih otvorenih vrata tokom kojih se pored osnovne teme „Zašto suđenja dugo traju?” govorilo i o merama koje je potrebno preduzeti kako bi se povećala efikasnost sudova.

Ovaj skup bio je idealna prilika da sudovi istaknu sve napore koje ulažu zaposleni pri sudovima kako bi se prevazišli nedostaci domaćeg pravosuđa. Na ovaj način građanima Srbije i medijskim kućama omogućen je pristup sudovima i načinu rada ovih organa.

Nova izdanja
0

Cilj ovog vodiča je da sažeto i razumljivim jezikom pojasni građanima i građankama kako funkcioniše zakonito prisluškivanje u Srbiji. U vodiču su sadržani odgovori na osnovna pitanja, poput – ko sme da me prisluškuje, zašto i pod kojim uslovima, šta to tačno podrazumeva prisluškivanje, kome mogu da se obratim da zaštitim svoja prava ukoliko sam prisluškivan/a ili sumnjam da me prisluškuju? Da bismo zaštitili svoja prava od mogućih zloupotreba, treba prvo da ih poznajemo, da razumemo zaštitne mehanizme i da prepoznamo institucije koje su nadležne da nam pomognu.