Dnevna arhiva: 12/12/2019

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović navela je da je jedan od razloga nepoverenja u institucije dugo trajanje postupaka.
U straživanju se navodi da od preko 676 hiljada nerešenih predmeta osnovnih sudova starijih od dve godine krajem prošle godine čak 626 hiljade izvršno.
“Od toga, više od 190 hiljada predmeta na izvršenje čeka duže od deset godina”, navela je Golubović, dodavši da taj problem nije nov. Prema njenim rečima, izvršna vlast u kontinuitetu zna za te probleme, a da se od samog početka reforme pravosuđa nije učinila dovoljno da sistemski i efektivno reši identifikovane probleme.