Mesečna arhiva: December, 2019

Mediji
0

Predsednica YUCOM-a Katarina Golubović istakla je da je za dobar rezultat potrebna najstoža kontrola upravo prema onima koje građani Srbije vide kao najjače instance.

– Tek tada, kada se zadobije poverenje građana u instituciju ombudsmana, možemo joj dati šire nadležnosti. Intencija ove analize je bila zapravo ukaže na argumente za ili protiv proširenja nadležnosti jer su se čuli predlozi u poslednje dve godine da zaštitnik građana sa jedne strane treba i da obavlja kontrolu sudova u Srbiji – objašnjava Golubović.

Mediji
0

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Filipović je danas izneo da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrdjeno da od 2016. godine opada “poverenje u tu instituciju”.
Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu, dok se ujedno povećeva broj zaposlenih u toj službi, kazao je on u Beogradu na konferenciji “Zaštitnik gradjana u kontekstu evropskih integracija” koju je organizovao JUKOM.

Mediji
0

“Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu”

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Filipović je danas izneo da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrđeno da od 2016. godine opada „poverenje u tu instituciju“.

Mediji
0

Poštovanje ljudskih prava našoj državi nije najbitnija stvar ili imperativ, smatra Igor Bandović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, dok Milena Vasić iz JUKOM ocenjuje da građani nemaju poverenja u institucije koje služe za zaštitu prava, a da je borba za ljudska prava teška i dugoročno neodrživa bez pomoći institucija.

“Kada nemate podršku institucija da zaštite svoja prava, vi ste u jednom vanrednom stanju pravnog sistema”, ukazala je Vasić.

Aktuelno
0

U saradnji sa Osnovnim sudom u Zrenjaninu, održana su druga po redu Tematska otvorena vrata u Zrenjaninu 05. decembra 2019. godine na temu “Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku”. Na događaju su učestvovali predstavnici Centra za pravosudna istraživanja – CEPRIS, Foruma sudija Srbije, Centra za evropske politike, USAID Projekta vladavine prava, Komore javnih izvršitelja i sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović navela je da je jedan od razloga nepoverenja u institucije dugo trajanje postupaka.
U straživanju se navodi da od preko 676 hiljada nerešenih predmeta osnovnih sudova starijih od dve godine krajem prošle godine čak 626 hiljade izvršno.
“Od toga, više od 190 hiljada predmeta na izvršenje čeka duže od deset godina”, navela je Golubović, dodavši da taj problem nije nov. Prema njenim rečima, izvršna vlast u kontinuitetu zna za te probleme, a da se od samog početka reforme pravosuđa nije učinila dovoljno da sistemski i efektivno reši identifikovane probleme.
Mediji
0

Građani Srbije zaslužuju prave zaštitnike ljudskih prava. Danas pravi zaštitnici moraju ukazati građanima na falsifikovanje standarda na polju ljudskih prava, koje utiče na gubitak njihovih osnovnih vrednosti, univerzalnosti i neselektivnosti, zbog čega je i Dan ljudskih prava – dan svih nas.

Mediji
0

Teško je, kaže Jovana Spremo, Savetnica za pitanja procesa EU integracija YUCOM, ne složiti se sa ministrom Brankom Ružićem da su izmene Zakona o referendumu neophodne jer su trenutna rešenja restriktivna, prevaziđena i neusaglašena sa Ustavom.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas srdačno poziva na završnu konferenciju projekta „Zaštitnik građana u kontektstu evropskih integracija“, podržanog od strane ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Konferencija će se održati u hotelu Moskva, u petak, 20. decembra 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Aktuelno
0

Posao izvršitelja je u startu, još od 2011. godine kada je donet zakon, dočekan sa velikim podozrenjem, a nove izmene Zakona o izvršenju I obezbeđenju koje stupaju na snagu od 2020 godine odlična su prilika da se pokrene diskusija između građana sa jedne strane I javnih izvršitelja I sudija sa druge strane. Koncept Tematskih otvorenih vrata koja se periodično organizuju u 15 osnovnih sudova u Srbiji pruža mogućnost građanima da čuju mišljenje pravnih eksperata o temama koje se tiču njihovih svakodnevnih prava I obaveza vezanih za pravosuđe.