Mesečna arhiva: January, 2020

Nova izdanja
0

ANALIZA POLOŽAJA LOKALNIH OMBUDSMANA U REPUBLICI SRBIJI je izrađena u okviru projekta „Zaštitnik građana u kontekstu EU integracija“ sa ciljem  formulisanja zaključaka i davanja preporuka za unapređenje uočenog stanja. Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana, pokrajinskog i lokalnih ombudsmana je preporuka iz Izveštaja…

Aktuelno
0

U saradnji sa Osnovnim sudom u Leskovcu, održana su druga po redu Tematska otvorena vrata u Leskovcu 25. decembra 2019. godine na temu “Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku”. Na događaju su učestvovali predstavnici Narodnog parlamenta, Centra za evropske politike, USAID Projekta vladavine prava, Komore javnih izvršitelja i sudija Osnovnog suda u Leskovcu.

Mediji
0

Da su napadi na pravosuđe deo kampanje u kontekstu promene ustavnog položaja pravosuđa smatra i Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.

– Državni sekretar Ministarstva pravde sam je doveo u vezu proces promene Ustava sa izjavom predsednika Srbije. I u izjavi predsednika pomenuto je da Evropska unija ne dozvoljava jači uticaj izvršne vlasti na pravosuđe. Taj stav Evropska unija je iznela prihvatanjem predloga srpskih vlasti da smanje politički uticaj kroz ustavne amandmane. Dakle, EU ne dozvoljava da menjamo ciljeve koje smo sami zacrtali…

Nova izdanja
0

Vodič „Moja prava u izvršnom postupku” namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama, bilo da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja ili su prinuđeni da ga sami pokrenu. Takođe, ovaj vodič namenjen je…

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je zajedno sa Osnovnim sudom u Vranju, 22. januara 2020. godine, ugostio ambasadora SAD-a Entoni Godfrija i pričao o tome kako pravosuđe učiniti transparentnijim i pristupačnijim građanima. Sastanku su se pridružili i predstavnici Komore javnih izvršitelja, USAID Projekta vladavine prava i organizacije civilnog društva iz Vranja.

Vesti
0

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 održala je 27. decembra 2019. godine treću sednicu u procesu revizije Akcionog plana za Poglavlje 23, ovog puta povodom druge revidirane verzije dela koji se odnosi na Osnovna prava. Na sednici su pored članova radne grupe, prisustvovali predstavnici Pregovaračkog tima, Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije, kao i predstavnici Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medije. Sednicu je pozdravnim rečima otvorila koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 23, Jovana Spremo.

Mediji
0

Nevladine organizacije koje prate rad pravosuđa u Srbiji osudile su izjave iz vrha vlasti, kojim su predsjednik Srbije i ministar policije javno komentirali odluke tužiteljstva i sudova. Time se, kako navode, narušava samostalnost tih institucija. Ovo nije prvi put u Srbiji da predsjednik komentira odluke tužiteljstva.

Mediji
0

Na Kosovu su, pre Briselskog sporazuma o integrisanom pravosuđu, postojala istovremeno, dva pravosudna sistema, srpski i kosovski. Posle više odlaganja, došlo je do njegove implementacije 6.novembra 2017.godine. ovaj događaj pratili su razni komentari sa obe strane, a uglavnom su bili u službi politike, u smislu, koje od sporazuma dobio, a ko izgubio. Retki su oni koji su želeli objektivno i javno da komentarišu prednosti i mane integracije.

1 2