Dnevna arhiva: 09/04/2020

Mediji
0

U emisiji “Prav ugao”, autorke Ljubice Gojgić, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Katarina Golubović, govorila je o zaštiti ljudskih prava i ograničenjima istih u vanrednom stanju. U emisiji je pojašnjen smisao uputstva Saveta Evrope za primenu člana 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da li su mere preduzete za suzbijanje korona virusa neophodne i da li su ograničenja srazmerna i imaju li pravni osnov, ali i kako izgleda pravo na pravično suđenje u vanrednom stanju i koja je uloga Narodne skupštine i nezavisnih institucija.