Mesečna arhiva: September, 2020

Mediji
0

Jovana Spremo, savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava – Jukom, i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, konstatuje za naš list da je „ovo  samo još jedna u nizu potvrda o stanju demokratije u Srbiji“. – Imali smo takve ocene i u izveštaju Fridom hausa, a o manjku napretka u demokratskim procesima i vladavini prava govorili su i izveštaji Evropske komisije za Srbiju. Za Srbiju se navodi da tone u autokratiju od 2015. godine, u tom procesu su joj bliske Mađarska, Poljska i Turska. Pokazatelji ovog srozavanja stepena demokratije su kontrolisani mediji, smanjenje nezavisnosti pravosuđa, ograničavanje prava i sloboda građana, kao i upitan integritet izbora. Treba istaći da je Srbija po ovom indeksu najgore kotirana zemlja u odnosu na ostatak regiona Zapadnog Balkana, navodi Spremo.

Mediji
0

Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava – Jukom i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, kaže za naš list da „niko nije ni rekao da odluka Saveta EU nije politička, budući da je ceo proces pristupanja političko pitanje, ali mu to ne daje nužno negativnu konotaciju kao u izjavi“ ministarke.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje Narodni parlament iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Beograda i okoline da se prijave na dvodnevni trening osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštiteDvodnevni trening u Beogradu će se održati 1. i 2. oktobra u Restoranu Topčiderac (Bulevar Vojvode Mišića 81b). U prilogu možete pronaći poziv i nacrt agende.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje Narodni parlament iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Novog Sada da se prijave na dvodnevni trening osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštiteDvodnevni trening u Novom Sadu će se održati 29. i 30. septembra na Salašu 137, (Međunarodni put 137, Čenej). U prilogu možete pronaći poziv i nacrt agende.

Mediji
0

Nešto više od šest meseci nakon zvaničnog početka primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, veliki broj opština i gradova još uvek nije formirao sopstvene službe za pružanje te pomoći, broj zahteva za posredovanje u rešavanju sporova je zabrinjavajuće nizak, dok su ograničeni ljudski i materijalni resursi lokalnih samouprava nedovoljni da se svim građanima omogući jednak pristup toj usluzi.

Mediji
0

Danas ističe zakonski rok za podnošenje predloga za utvrđivanje činjenica o statusu novorođenog deteta za koje se sumnja da je nestalo iz porodilišta u Republici Srbiji sudu, koji je prethodno određen usvajanjem istoimenog leks specijalisa. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) za Insajder kaže da se nada da danas ipak neće biti poslednji dan za podnošenje predloga, jer je potrebno produženje zbog vanrednog stanja.

Mediji
0

Vanbračni partneri odskoro mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su stupile na snagu krajem 2019. godine, vanbračni partner je prvi put izričito pomenut kao član porodice umrlog lica (osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije), u čemu se ogleda svrha izmene, jer samo članovi porodice (uže – supružnici/vanbračni partneri i deca, te šire roditelji, braća i sestre) umrlog lica mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju.

Mediji
0

Taksa za promenu prezimena, ako se rok od 60 dana ispoštuje, staje 250-350 dinara, kaže advokatica Katarina Golubović, predsednica Jukoma.

„Nakon toga slede pojedinačne promene prezimena u ličnim dokumentima: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, pa i bankovni računi ili spisak nepokretnosti.

„Ovi troškovi mogu ići do 15.000 dinara”, kaže Golubović.

Vesti
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Katarina Golubović, kaže da je slučaj Ebru Timtik poznat međunarodnoj profesionalnoj javnosti.

“S obzirom na to da se već dugi niz godina u Turskoj advokati i te kako procesuiraju, i mnogi od njih se nalaze i u pritvoru, i u zatvoru. Ono što je zajedničko za sve ove procese je da su ti advokati bili zastupnici onih koji nisu po volji vlasti”, navodi Golubović.

Vesti
0

Vanbračni partneri odskoro mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su stupile na snagu krajem 2019. godine, vanbračni partner je prvi put izričito pomenut kao član porodice umrlog lica (osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije), u čemu se ogleda svrha izmene, jer samo članovi porodice (uže – supružnici/vanbračni partneri i deca, te šire roditelji, braća i sestre) umrlog lica mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju.