Dnevna arhiva: 14/09/2020

Mediji
0

Nešto više od šest meseci nakon zvaničnog početka primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, veliki broj opština i gradova još uvek nije formirao sopstvene službe za pružanje te pomoći, broj zahteva za posredovanje u rešavanju sporova je zabrinjavajuće nizak, dok su ograničeni ljudski i materijalni resursi lokalnih samouprava nedovoljni da se svim građanima omogući jednak pristup toj usluzi.

Mediji
0

Danas ističe zakonski rok za podnošenje predloga za utvrđivanje činjenica o statusu novorođenog deteta za koje se sumnja da je nestalo iz porodilišta u Republici Srbiji sudu, koji je prethodno određen usvajanjem istoimenog leks specijalisa. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) za Insajder kaže da se nada da danas ipak neće biti poslednji dan za podnošenje predloga, jer je potrebno produženje zbog vanrednog stanja.

Mediji
0

Vanbračni partneri odskoro mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su stupile na snagu krajem 2019. godine, vanbračni partner je prvi put izričito pomenut kao član porodice umrlog lica (osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije), u čemu se ogleda svrha izmene, jer samo članovi porodice (uže – supružnici/vanbračni partneri i deca, te šire roditelji, braća i sestre) umrlog lica mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju.

Mediji
0

Taksa za promenu prezimena, ako se rok od 60 dana ispoštuje, staje 250-350 dinara, kaže advokatica Katarina Golubović, predsednica Jukoma.

„Nakon toga slede pojedinačne promene prezimena u ličnim dokumentima: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, pa i bankovni računi ili spisak nepokretnosti.

„Ovi troškovi mogu ići do 15.000 dinara”, kaže Golubović.