Dnevna arhiva: 13/10/2020

Mediji
0

U reformama pravosuđa ne napredujemo. Korupcija nam je na zabrinjavajućem nivou. Ne primenjujemo pravni okvir koji nam uređuje zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Objavljen je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ovog puta Izveštaj pokriva nešto duži period, uključujući period vanrednog stanja proglašenog usled pandemije zarazne bolesti COVID-19.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović objašnjava za Danas da ne postoje nikakve pravne sankcije za to što je sprečena kontrola Doma ali da naša država može očekivati političke sankcije. – Srbija je usvojeila Zakon o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i ovakvo postupanje imaće političke sankcijeu vidu nekog od narednih izveštaja koji ćemo dobiti iz Evrope, kaže Golubović.