Dnevna arhiva: 07/11/2020

Mediji
0

Zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i UG Narodni parlament, YUCOM pokreće platformu “Solidarno za prava svih” koja će beležiti sve vrste napada, poput fizičkih napada na lica i imovinu, pretnji, napade putem sredstava elektronske komunikacije, kao i pravnih radnje koje se mogu smatrati pritiskom (npr. pokretanje postupka pred sudom, učestali inspekcijski nadzor itd.), počevši od 1. januara 2020. godine.