Mesečna arhiva: December, 2020

Mediji
0

Predsednica YUCOM-a Katarina Golubović kaže da je v.f. stanje koje se „uobičajilo“, jer je, kako objašnjava, najviši sud u Srbiji našao rupu da se, u odsustvu namere da se biraju predsednici sudova, neko legitiman nalazi na toj funkciji.

Mediji
0

To ne bi bilo moguće da je, umesto oportuniteta, bezuslovno osuđen za ono što se desilo u Idvoru, objašnjava Milan Filipović, pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM). Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jedan od uslova za prijem u radni odnos nastavnika je da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od tri meseca ili duže.

Mediji
0

Da bi takvo krivično delo imalo izuzetno nepovoljan uticaj na slobodu izražavanja “koja je već ozbiljno ugrožena”, mišljenje je i dr Katarine Golubović iz YUCOM-a. Kako kaže, napad na nečiji psihički integritet i spokojstvo može dosta široko da se tumači, pa su moguće i mnogobrojne zloupotrebe.

Mediji
0

Komentarišući potez Borka Stefanovića, Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), kaže za Danas: „Apsolutno razumevajući nezadovoljstvo napretkom Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koje smo i mi kao civilno društvo iskazali saopštenjem, kao i na Plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, smatram da ovaj vid obraćanja ambasadoru EU u zemlji kandidatu nije način na koji se iskazuje to nezadovoljstvo.“

Aktuelno
0

Ovim putem izražavamo naše nezadovoljstvo izostankom reformi koje je Vlada Srbije prihvatila da sprovede u procesu pristupanja EU, pogoršanjem poštovanja demokratskih principa i vladavine prava, prisustvom govora mržnje i porastom nasilja nad pojedincima, novinarima, medijima, političkim neistomišljenicima i organizacijama civilnog…

Saopštenja
0

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, Kuća ljudskih prava četvrtu godinu za redom dodeljuje priznanje namenjeno pojedincima i pojedinkama koji su tokom protekle godine pokazali izuzetnu posvećenost u oblasti zaštite, poštovanja i promocije ljudskih prava. Međunarodni dan ljudskih prava ove godine ne predstavlja povod za svečano obeležavanje i proslavu, već ozbiljnu opomenu i podsećanje da ljudska prava i slobode zahtevaju svakodnevnu i neumornu borbu kako bi se sačuvali od globalnog talasa populizma i autoritarizma koji na ljudska prava gledaju ne kao na civilizacijsko dostignuće, već prepreku apsolutnoj i nesputanoj vlasti.

Mediji
0

Ljudsko prava se u Srbiji ostvaruju pred nezavisnim institucijama, kaže Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom). „U sudskim postupcima pred sudom ili u posebnim postupcima kod Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pred Ustavnim sudom”, dodaje. Ukoliko mu ne bude pružena zaštita i iscrpi sva domaća pravna sredstava, postoji mogućnost da se obrati međunarodnim telima i komitetima, i na kraju – Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Mediji
0

Ljudsko prava se u Srbiji ostvaruju pred nezavisnim institucijama, kaže Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom). „U sudskim postupcima pred sudom ili u posebnim postupcima kod Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnnosti, kao i pred Ustavnim sudom“, dodaje. Ukoliko mu ne bude pružena zaštita i isrpi sva domaća pravna sredstava, postoji mogućnost da se obrati međunarodnim telima i komitetima, i na kraju – Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

1 2