Dnevna arhiva: 23/12/2020

Mediji
0

To ne bi bilo moguće da je, umesto oportuniteta, bezuslovno osuđen za ono što se desilo u Idvoru, objašnjava Milan Filipović, pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM). Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jedan od uslova za prijem u radni odnos nastavnika je da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od tri meseca ili duže.

Mediji
0

Da bi takvo krivično delo imalo izuzetno nepovoljan uticaj na slobodu izražavanja “koja je već ozbiljno ugrožena”, mišljenje je i dr Katarine Golubović iz YUCOM-a. Kako kaže, napad na nečiji psihički integritet i spokojstvo može dosta široko da se tumači, pa su moguće i mnogobrojne zloupotrebe.

Mediji
0

Komentarišući potez Borka Stefanovića, Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), kaže za Danas: „Apsolutno razumevajući nezadovoljstvo napretkom Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koje smo i mi kao civilno društvo iskazali saopštenjem, kao i na Plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, smatram da ovaj vid obraćanja ambasadoru EU u zemlji kandidatu nije način na koji se iskazuje to nezadovoljstvo.“