Mesečna arhiva: January, 2021

Mediji
0

Jovana Spremo, savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), ukazuje za Danas da je još jednom ocenjeno da Srbija ostvaruje ograničen napredak u 2020. godini, „ako ga je uopšte bilo“.

Saopštenja
0

Organizacije civilnog društva i mediji zahtevaju od Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma da se u što kraćem roku izjasni o nalazima Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), da je u slučaju “Spisak” proverom 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora bez odgovarajućeg pravnog osnova prekoračila svoja ovlašćenja i postupila suprotno preporukama i standardima ovog međunarodnog tela. Takođe, pozivamo ovaj organ da preduzme konkretne korake da sanira štetu koja je nastala organizacijama i pojedincima koji su neprimereno targetirani.

Saopštenja
0

Odlukom Potkomiteta za akreditaciju Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Zaštitniku građana – kao nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Srbiji, po prvi put je odložena potvrda najvišeg „A” statusa u pogledu pridržavanja Pariskih principa[1]  saopštili su Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Crta.

Saopštenja
0

Visoki savet sudstva (VSS) je saopštio da će 9. februara sprovesti intervju sa jedinom kandidatkinjom za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda (VKS). Ovaj sud je najviši sud u domaćem pravnom sistemu, a njegov budući predsednik će ujedno biti i predsednik Visokog saveta sudstva koji odlučuje o najvažnijim pitanjima u sudstvu – obezbeđivanju nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, izboru, razrešenju, disciplinskoj odgovornosti sudija i drugim važnim pitanjima.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje Narodni parlament iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Subotice, Kikinde, Loznice, Bora, Zaječara, Negotina, Pirota, Knjaževca  i okoline da se prijave na četvorodnevni program osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštiteProgram obuhvata četiri do šest dana aktivnosti koje će se održati u periodu od 10. februara – 2. marta 2021. godine putem Zoom platforme.

Mediji
0

Pomilovanje je tradicionalan institut, koji remeti podelu vlasti i dozvoljava, najčešće predsedniku, da se umeša u rad pravosuđa, kaže za naš list Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM. Ona objašnjava da su različite i vrste pomilovanja, ali da se čini da je najširi obim primene, i istovremeno najkontroverzniji, upravo u SAD.
„Pomilovanje koje predsednik Amerike izriče daje se ne samo u slučajevima u kome postoji pravnosnažna krivična presuda koja nije izvršena ili je delimično izvršena, već i u slučajevima kada ne postoji pravnosnažna presuda, već je krivično gonjenje počelo, ili čak preti (tzv. abolicija)“.

Mediji
0

Pre nego što je Skupština Srbije u decembru na brzinu usvojila Kodeks ponašanja narodnih poslanika, Otvoreni parlament svoje mišljenje o tome iskazao je zahtevom da se predlog povuče.  Pošto je Kodeks ipak usvojen ovakav kakav je ostavio je brojna pitanja da li će i kako uopšte biti primenjen. Odgovor smo potražili od predsednice Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM) Katarine Golubović koja je ocenila da je upravo to signal da nešto nije u redu, jer da je u skupštini bilo pravnika iz opozicije, oni bi još u raspravi ukazali na probleme usvojenog rešenja.