Dnevna arhiva: 21/01/2021

Mediji
0

Pomilovanje je tradicionalan institut, koji remeti podelu vlasti i dozvoljava, najčešće predsedniku, da se umeša u rad pravosuđa, kaže za naš list Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM. Ona objašnjava da su različite i vrste pomilovanja, ali da se čini da je najširi obim primene, i istovremeno najkontroverzniji, upravo u SAD.
„Pomilovanje koje predsednik Amerike izriče daje se ne samo u slučajevima u kome postoji pravnosnažna krivična presuda koja nije izvršena ili je delimično izvršena, već i u slučajevima kada ne postoji pravnosnažna presuda, već je krivično gonjenje počelo, ili čak preti (tzv. abolicija)“.