Mesečna arhiva: February, 2021

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM poziva Vas na konferenciju „Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja EU“ koja će se održati 4. marta 2021. godine u 13h putem Zoom platorme. Konferencija je završni događaj na projektu Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2koji je YUCOM sprovodio u toku 2020 i 2021. godine uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) zainteresovan je za još intenzivniju saradnju i pokretanje novih projekata sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, rekla je predsednica Jukoma Katarina Golubović prilikom posete Kazneno-popravnom zavodu u Pancevu.

Golubović je tom prilikom poklonila 500 knjiga biblioteci ovog zavoda, čiji fond sada ima 4.000 naslova, saopšteno je iz Uprave.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) zainteresovan je za još intenzivniju saradnju i pokretanje novih projekata sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, rekla je predsednica Jukoma Katarina Golubović prilikom posete Kazneno-popravnom zavodu u Pancevu.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović (YUCOM) izjavila je prilikom posete Kazneno-popravnom zavodu u Pančevu da je ta organizacija zainteresovana za još intenzivniju saradnju i pokretanje novih projekata sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija.

Golubović je tom prilikom poklonila 500 knjiga biblioteci ovog zavoda, čiji fond sada ima 4.000 naslova.

Projekti
0

Pandemija virusa COVID-19 je mnogo više od zdravstvene krize i stvara veliki izazov za poštovanje ljudskih prava, a posebno prava ranjivih grupa. Pandemija je stvorila povećani rizik od diskriminacije i isključenja marginalizovanih pojedinaca, grupa i zajednica. Jedan od najugroženijeg društvenih grupa tokom pandemije su i pripadnici nacionalnih manjina. Osnovini cilj projekta je unapređenje pristupa pravdi za pripadnike nacionalnih manjina i ostalih ranjivih grupa tokom trajanja krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Mediji
0

Građane Srbije u 2021. godini očekuje izmena Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Zanimljivo je da smo istu ovu rečenicu mogli napisati i 2017, i 2018. i 2019, pa i 2020. godine, do momenta kada je sve podređeno borbi protiv pandemije virusa COVID-19, ali i izborima održanim upravo u ovim vanrednim okolnostima. Izmene Ustava koje se odnose na sudsku vlast tražilo je samo pravosuđe, a predložene su kao merilo u procesu pristupanja EU koje je neophodno ispuniti kako bi se postigla nezavisnost pravosuđa, budući da trenutna rešenja dozvoljavaju veliki politički uticaj na sudsku granu vlasti.

Mediji
0

Institut pilot presuda već deceniju živi u Evropskom sudu za ljudska prava. Iz Jukoma pojašnjavaju i kako funkiconiše – nakon što sud u jednom slučaju utvrdi povredu koja je masovne prirode, sledeće korake preduzimaju izvršni i zakonodavni organi – utvrđuju način evidentiranja oštećenih građana i način isplate duga. Time se svi takvi slučajevi pred sudovima zatvaraju.

“Sistem pilot presuda koji prati određeni zakon zapravo rešava probleme za sve. Ne samo za one koji su bili uporni i bili pred sudom, nego i za one koji su bili oštećeni, a nisu imali mogućnosti da budu u sudskom procesu”, kaže Golubovićeva.

1 2