Dnevna arhiva: 01/02/2021

Mediji
0

Dakle, radi se o jednoj proceni kojoj podležu sve nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava u svetu. Ovaj mehanizam je i potvrda da i kritike i predlozi koje su nevladine organizacije slale nisu „paušalne“ ni „zlonamerne“. Ceo proces procene međunarodnog položaja Zaštitnika građana počeo je u novembru 2019., u trenutku kada je Zaštitnik već godinu dana radio bez četiri zamenika. – Katarina Golubović

Mediji
0

Odlukom Potkomiteta za akreditaciju Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Zaštitniku građana – kao nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Srbiji, po prvi put je odložena potvrda najvišeg „A” statusa u pogledu pridržavanja Pariskih principa”,  saopštili su Beogradski centar za ljudska pravaKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Crta.