Dnevna arhiva: 01/04/2021

Infografici
0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma.

Infografici
0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma.

Projekti
0

O projektu: Cilj projekta je da omogući bližu komunikaciju između predstavnika pravosuđa i građana i time poveća transparentnost rada sudova i poverenje građana u rad pravosudnih institucija, sa posebnim fokusom na rad prekršajnih sudova. U okviru ovog projekta će biti sproveden set tematskih otvorenih vrata sa na teme koje su u nadležnosti prekršajnih sudova. Sagovornici će, pored sudija prekršajnih sudova širom Srbije, u zavisnosti od teme biti i predstavnici MUP-a, centara za socijalni rad, advokature i dr. Pored događaja koji će se održavati u prilagođenom online format, u okviru ovog projekta će kontinuirano biti objavljivani tekstovi predstavnika pravosuđa za koje postoji najveće interesovanje građana. Neke od najaktuelnih tema će biti pretočene i u formu infografika.