Dnevna arhiva: 02/04/2021

Mediji
0

Pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Teodora Tomić, za Slobodnu reč objašnjava da je, prema odredbama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, organ odgovoran za formiranje i vođenje evidencije o licima sa invaliditetom, kao i evidencije dece sa smetnjama u razvoju, zapravo republički Institut za javno zdravlje – Dr Milan Jovanović Batut.