Dnevna arhiva: 11/04/2021

Mediji
0

Jovana Spremo, savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), konstatuje da je „dobro što postoji deklarativna namera da se vodi dijalog i široka rasprava o ustavnim promenama, ali mi se sada nalazimo u takvoj situaciji da treba postaviti pitanje da li trenutni saziv Skupštine uopšte razume koncept nezavisnosti pravosuđa kojem ove izmene Ustava treba da doprinesu“.