Dnevna arhiva: 28/04/2021

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović istakla je da je ovaj izveštaj predstavlja procenu rezultata da li je reforma pravosudja i uskladjivanje propisa sa evropskim standardima zapravo dala doprinos i benefit gradjanima Srbije . “Ovo je prvi izveštaj koji polazi od percepcije gradjana u pogledu rezultata reformi pravosudja, koliko je zapravo pravna pomoć dostupna, koliko su sudovi efikasni, koliko je kaznena politika pravična i to je ono o čemu su se pitali gradjani Srbije”, rekla je Golubović.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović istakla je da je ovaj izveštaj predstavlja procenu rezultata da li je reforma pravosuđa i usklađivanje propisa sa evropskim standardima zapravo dala doprinos i benefit građanima Srbije

„Ovo je prvi izveštaj koji polazi od percepcije gradjana u pogledu rezultata reformi pravosudja, koliko je zapravo pravna pomoć dostupna, koliko su sudovi efikasni, koliko je kaznena politika pravična i to je ono o čemu su se pitali građani Srbije“, rekla je Golubović.