Dnevna arhiva: 26/05/2021

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović ocenila je da je nedostatak odredbe o finansijskoj nezavisnosti pravosuđa “ono što koči” unapređenje vladavine prava u Srbiji. Odbacila je navode sa prethodnih javnih slušanja da “nevladino znači i nekvalitetno”, dodajući da “veliki broj istaknutih pravnika deluje kroz nevladin sektor”

Aktuelno
0

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom, kao i kod ostvarivanja drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima.