Dnevna arhiva: 27/05/2021

Mediji
0

“Pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka. Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i gradjanima direktno povredjuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično sudjenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo i time diskriminiše gradjane s obzirom na imovno stanje”, navodi se u saopštenju.

Vesti
0

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je deveti sastanak Mreže za romska pitanja koja je održana 26. maja 2021. godine. Tema sastanka bila je podrška ozakonjenju stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima koju sprovodi Jukom, a predstavljeno je istraživanje o  procesu ozakonjenja objekata, kao i preduzete aktivnosti u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO.