Mesečna arhiva: June, 2021

Saopštenja
0

Platforma organizacija sa saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama kojim Republika Srbija krši međunarodne obaveze kao i sopstveni Ustav i zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta.

Mediji
0

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 23 ističe da je imenovanje prvostepeno osuđenog profesora problematično u simboličkom smislu. – U pravnom smislu, mi ne možemo da kažemo da je on kriv ili nije, pošto postupak nije pravosnažno okončan. Međutim, u simboličkom smislu na izradi nacrta ustavnih amandmana bi morali da učestvuju ljudi ozbiljnih biografija čija etička načela ne mogu da se dovedu u pitanje, kaže Spremo.

Saopštenja
0

Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope – MONEYVAL, razmatrajući postupanje srpske Uprave za sprečavanje pranja novca u slučaju “Spisak”, upozorio je da ne sme da se zloupotrebljava  pravni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva.

Aktuelno
0

Mi, dolepotpisane organizacije targetirane od strane Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u slučaju “Spisak”, kao i organizacije okupljene oko platforme “Tri slobode”, ukazujemo da vlasti simuliraju konsultovanje građanskog društva u pripremi Nacionalne procene ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma, i zahtevamo da se ovaj proces zaustavi dok se ne preduzmu koraci za utvrđivanje odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja Uprave u slučaju “Spisak”.

Mediji
0

Koordinatorka za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU Jovana Spremo i Nemanja Todorović Štiplija, glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkans izjavili su da ne stoji ocena ministarke Jadranke Joksimović da Srbija dve godine nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje sa EU jer EU nije dovoljno spremna da primeni novu metodologiju. “Teško da je to baš tako…Ako niste u stanju da dve godine pomerite stvari u vladavini prava, a to je jedini razlog zbog kojeg ne napredujemo dve godine u pregovorima…”, kaže Spremo. Vladavina prava je srž svih promena koje treba da napravimo u uskađivanju našeg pravnog okvira sa EU, saglasni su gosti N1.

Mediji
0

Milena Vasić napominje da je predsednik republike predsednik svih građana Srbije i da bi on “morao u svom postupanju prilikom odlučivanja o proglašenju zakona da se vodi načelom zabrane diskriminacije koja je propisana Ustavom Srbije”. “Ovo znači da se u odsustvu zakona koji bi regulisao prava i obaveze velikog broja ljudi koji već de facto žive zajedno svakodnevno dešava diskriminacija velikog broja građana Republike Srbije. Odbijanje da se ukazom proglasi zakon koji bi faktičko stanje izjednačio sa pravnim stanjem je produbljivanje ove diskriminacije”, navodi ona i dodaje da se slična ustavna rešenja nalaze u ustavima Crne Gore i Hrvatske, naših susednih država koje nisu imale ovaj problem kada su donosile poseban zakon o istopolnim partnerstvima.

Mediji
0

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od javnog značaja širi se krug institucija vlasti na koje nije moguća žalba Povjereniku. Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od javnog značaja širi se krug institucija vlasti na koje nije moguća žalba Povjereniku. Povjerenik, pak, prvi put ima mogućnost pokrenuti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za kršenje ovih zakona, kada to utvrdi u postupku po žalbi.  Stručnjaci strahuje da će se izmjenama smanjiti razina zaštite prava građana i da će mnoge informacije biti uskraćene za javnost.
Mediji
0

Srbija je ponovo bez poglavlja, odnosno klastera, što znači da skoro dve godine neće biti ostvaren nikakav napredak u evropskim integracijama. Umesto toga Evropska unija konstatuje da Srbija ima ozbiljne probleme u oblasti vladavine prava. Ko nije uradio svoj deo posla i da li opet Brisel ne želi da konstatuje da Srbija „munjevitom“ brzinom sprovodi reforme? Upravo o svemu tome razgovaramo sa Jovanom Spremo iz YUCOM-a i koordinatorkom za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU.

https://www.youtube.com/watch?v=Tmbnh9QtjVU

Mediji
0

Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović ocenjuju da osnivanje Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava i uzbunjivača svedoči da položaj uzbunjivača u Srbiji nije dobar i ima ih sve više, “a to je zato što imamo veliki pritisak na službenike državne administracije da budu izvrgnuti nepravdi ili da budu svedoci neke vrste nepravde”. Bandović dodaje da u Srbiji uglavnom u slučajevima uzbunjivača ne dolazi do pobede pravde, i onda organizacije poput novoosnovanog Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava i uzbunjivača dolaze u situaciju da ih brane, “a glavna odbrana je javnost”.

1 2 3