Dnevna arhiva: 03/06/2021

Mediji
0

Predložene izmene Zakona o parničnom postupku(ZPP) značajno umanjuju efekte Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) i postavljaju nove prepreke pristupu pravdi koje će pogoditi veći broj građana, pa čak i ljude sa prosečnim primanjima. Pod oravdanjem efikasnije naplate sudskih taksi, građanima se direktno povređuju Ustavom garantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo.

Projekti
0

Naziv projekta : „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“ Trajanje projekta: april 2021 – septembar 2021. Donator: Ambasade Republike Češke – TRANSITION FUND Vrednost projekta: 275.000,00 CZK Primarni problem koji projekat želi da reši je nedostatak adekvatne besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama…

Mediji
0

I ovaj put se skreće pažnja da je neophodno da se ubrzaju reforme u cilju obezbeđivanja nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i rešavanja ratnih zločina. To kaže za Danas Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), komentarišući ocene iz novog polugodišnjeg izveštaja Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.