Dnevna arhiva: 07/06/2021

Mediji
0

Skupština Srbije usvojila je predog za promenu Ustava koji je podnela Vlada čime je tek formalno počela procedura izmene. Poslednju reč daće građani na referendumu. Odluci Skupštine prethodio je niz javnih slušanja tokom kojih su organizacije civilnog društva dale su ocenu da smo tek na početku celog procesa, uz upozorenje da se Ustav ne može menjati za šest meseci.

Mediji
0

Stavovi struke, ali i EU su da je potrebno isključiti Narodnu skupštinu iz procesa izbora sudija i tužilaca, kaže Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (JUKOM) za BBC na srpskom. „Time bi se postigla veća nezavisnost pravosuđa”, navodi ona. Prema važećem Ustavu iz 2006. godine, sudije biraju poslanici u Skupštini na prvi trogodišnji, takozvani probni mandat, a onda ih stručno telo – Visoki savet sudstva – bira na stalni mandat.

Mediji
0

Kooridanatorka radne grupe nacionalnog konventa za poglavlje 23 Jovana Spremo kaže za Euronews da Srbija da je predlog civilnog društva i stručne javnosti da se, za sastavljanje teksta izmena Ustava, formira posebna ekspertska grupa koja će taj tekst sačiniti. “Kad smo napravili prvi akcioni plan za Poglavlje 23 u komunikaciji sa EU, dobili smo inicijalno merilo koje podrazumeva da, kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđu, mora da postoji minimum garanta da će biti bar 50 odsto izbornih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Ova rešenja koja su predstavljena do sada u suštini za Visoki savet sudstva daju taj čisti minimum, što znači da nismo pokušali da odemo dalje od toga da obezbedimo veći garant nezavisnosti”, kazala je ona.