Dnevna arhiva: 09/06/2021

Mediji
0

„Važno je šta čovek koji živi na teritroriji u dolini basena reke Jadar zna o tome koje su psoleice tog projekta. Šta čovek dobija ako se izemšta sa određenog staništa. Verujem da su konsulltacije na lokanom nivou postojale, ali to nije samo lokalna stvar, to je stvar za koju apsolutno treba da bude zainteesovana celokupna javnost. To se tiče naše životne sredine i utiče na ceo ekosistem“, smatra Golubović.