Dnevna arhiva: 01/07/2021

Solidarno za prava svih
0

Mreža Solidarno za prava svih predstavlja Informator #4 o napadima i pritiscima na aktiviste i aktivistkinje. Tim belezi napade i pritiske na Mapi incidenata kroz istraživanje javno dostupnih podataka i razgovore sa žrtvama. Na mapi je do sada registrovano preko 130 napada i pritisaka, kako na one koji se bave zaštitom ljudskih prava, tako i na one koji su se zbog svojih postupaka našli u toj ulozi i trpeli posledice. Mrežu Solidarno za prava svih predvode Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Narodni parlament. U maju i junu 2021. godine smo zabeležili ukupno 10 pritisaka i napada.

Mediji
0

„Mislim da nije na nevladinim organizacijama da dostavljaju dokaze o tvrdnjama do kojih su došli prilikom ovog istraživanja, već je na nadležnim organima da svako u okviru svojih nadležnosti i na osnovu indicija koje su dobili kroz ovaj izveštaj preduzmu hitne mere i što pre ispitaju ove navode i na osnovu rezultata takvih ispitivanja pokrenu odgovarajuće postupke poput odgovornih lica“, rekla je pravna savetnica u Komitetu pravnika Teodora Tomić.

Mediji
0

Jukomova Mapa incidenata od početka 2020. beleži 120 slučajeva napada na organizacije i pojedince koji su istupali sa stavovima o kršenju ljudskih prava. Napadi na organizacije i pojedince koji se bave suočavanjem sa prošlošću se svake godine uobičajeno intenziviraju uoči i za vreme obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici tokom jula, kao i održavanja festivala kulturne razmene između Beograda i Prištine „Mirdita, dobar dan!“ u isto vreme godine, pokazuju podaci prikupljeni u JUKOM-ovoj (Komitet pravnika za ljudska prava) bazi podataka.

Mediji
0

„Pored nasilja koje često trpe, a koje često nisu u mogućnosti da prijave zbog nedostatka dostupnih mehanizama zaštite prava, kao i nepostojanja osoba od poverenja u njihovom okruženju, često se zloupotrebljava imovina ovih osoba. Postupak radi lišavanja poslovne sposobnosti, pogrešno shvaćen kao zaštita ovih osoba, dovodi do ograničavanja ili oduzimanja niza osnovnih prava osobama sa invaliditetom, kao što su pravo na raspolaganje sopstvenom imovinom, pravo da odlučuju o svom zdravlju, pravo na sklapanje braka“, kaže Tomić o najčešćim kršenjima ljudskih prava osoba sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.