Dnevna arhiva: 02/07/2021

Mediji
0

Teodora Tomić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), koji je jedan od potpisnika saopštenja kojim se zahteva hitna reakcija zbog stanja u institucijama socijalne zaštite i dokaza o sistematskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obelodanjenih u izveštaju “Zaboravljena deca Srbije”, kaže da je krajnji cilj potpuna deinstitucionalizacija, život dece u zajednici i potpuna reforma socijalnog sistema.