Dnevna arhiva: 09/07/2021

Saopštenja
0

Povodom učestalih zvaničnih, ali i neformalnih, poziva organizacijama civilnog društva da se ipak uključe u konsultativni proces sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, podsećamo da se izuzetno netrpeljiva atmosfera prema civilnom društvu, zbog koje su organizacije civilnog društva u aprilu ove godine donele odluku o neučešću u ovom procesu nije promenila.

Mediji
0

Deca i mladi bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju, puštena su da umru u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji. Dane provode u metalnim krevetima, atrofirani i u bolovima. ovo je jedan od zaključaka nedavno objavljene publikacije “Zboravljena deca Srbije”, Inicijative za prava osoba s mentalnim invaliditetom (MDRI). Izveštaj “Zaboravljena deca Srbije” zasniva se na nalazima prikupljenim tokom 2019. u ustanovama socijalne zaštite širom Srbije. Istrživači su ušli u ukupno osam institucija – tri ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i pet institucija za decu bez roditeljskog starnja i decu sa smetnjama u razvoju.