Dnevna arhiva: 16/07/2021

Mediji
0

Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koja je članica radne grupe za poglavlje 23, izjavila je da jeste primetan pomak, ali da su i dalje problematične politički osetljive stvari i skeptičnost stručne javnosti. “Tokom 2020. godine videli smo urušenu podelu vlasti i politički uticaj pre svega na tužilaštvo i sudstvo. To je dokaz da ne neophodno da institucije za zaštitu ljudskih prava zaista budu nezavisne”, navela je Golubović.

Mediji
0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavio je danas Knjigu preporuka za 2020. godinu i analizu napretka u pregovorima Srbije sa EU, a koordinatorka te organizacije Nataša Dragojlović ocenjuje da su razlozi za to što naša zemlja u prošloj godini nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje u političkim kriterijumima EU, ali i u tome što se, kako kaže, u Srbiji ne primenjuju principi vladavine prava.