Dnevna arhiva: 08/10/2021

Mediji
0

Juče usvojeni Zakon o zaštiti od buke ograničava pravo na slobodu javnog okupljanja. Ne pravi se jasna razliku između koncerata, utakmica i političkih skupova, i predviđa se oduzimanje zvučnika, megafona, doboša… Govori Milan Filipović iz YUCOM-a. Razgovor vodila Svetlana Lukić.

Mediji
0

Zastupnica Paučinca Kristina Todorović kazala je da je presuda Osnovnog suda “apsolutno katastrofalna i protivna Krivičnom zakoniku”. “Presuda je apsolutno protivna svim načelima vladavine prava, nezavisnosti sudske vlasti i dostignutim standardima u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu koji ima najbogatiju praksu u pogledu slobode izražavanja. Po svim tim osnovama nije bilo niti jednog razloga da se donese odluka kakva je doneta”, ocenila je Todorović.