Mesečna arhiva: December, 2021

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović predstavila je ustavne promene o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara i rekla da je na građanima da procene da li ponuđene promene u pravosuđu predstavljaju njihovu želju. Ukazala je da će se ustavnim promenama ukinuti “probni period” od tri godine na koji se biraju sudije i tužioci, kao i da će se otkloniti mogućnost da Skupština bira predsednike sudova, ali da će Skupština birati vrhovnog javnog tužioca koji će imati veliku ulogu u izboru i razrešenju tužilaca jer ostaje u Visokom savetu tužilaštva, kako će se od sada zvati Državno veće tužilaca.

Mediji
0

– Prema postojećem Ustavu, poslanici skupštine biraju sudije i zamenike javnih tužilaca na probni, trogodišnji mandat. Ova odredba, koja je za struku bila nedopustiva, ukida se Aktom o promeni Ustava. Takođe, izmenama Ustava se dodatno umanjuje uloga skupštine, pa se izbor javnih tužilaca i predsednika sudova takođe izmešta u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, navela je Golubović, dodajući da je skupštini i dalje ostavljeno da bira Vrhovnog javnog tužioca.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović predstavila je ustavne promene o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara i rekla da je na građanima da procene da li ponuđene promene u pravosuđu predstavljaju njihovu želju. Ukazala je da će se ustavnim promenama ukinuti “probni period” od tri godine na koji se biraju sudije i tužioci, kao i da će se otkloniti mogućnost da Skupština bira predsednike sudova, ali da će Skupština birati vrhovnog javnog tužioca koji će imati veliku ulogu u izboru i razrešenju tužilaca jer ostaje u Visokom savetu tužilaštva, kako će se od sada zvati Državno veće tužilaca.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović predstavila je danas ustavne promene o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara i rekla da je na građanima da procene da li ponuđene promene u pravosuđu predstavljaju njihovu želju.

Ona je ukazala da će se ustavnim promenama ukinuti “probni period” od tri godine na koji se biraju sudije i tužioci.

Mediji
0

Savetnica za pitanja procesa EU u YUCOM-u Jovana Spremo naglašava da se ustavne promene koje bi donele nezavisnost pravosuđa tiču pre svega građana, pa tek onda međunarodnih obaveza.  -Mora se više komunicirati sa građanima, na način da razumeju šta njima donosi nezavisno pravosuđe oslobođeno od političkog uticaja. Ukoliko bi ishod referenduma bio negativan, dok to ne bude ponovo moglo da se iznese pred građane, moralo bi i na druge načine smanjiti pritiske na pravosuđe, posebno one koje dolaze od javnih funkcionera i poslanika – zaključuje Spremo.

Mediji
0

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU, izjavila je da na sastanak sa premijerkom, predsednikom Skupštine i ministarkom za evrointegracije nisu došli jer bi to bilo kršenje pravila referendumske kampanje i da ne zna čemu reakcija Ane Brnabić koja je rekla da je to “velika sramota za civilno društvo i šamar demokratiji kakav demokratija u Srbiji nikad nije dobila”.

Nova izdanja
0

Publikacija „Pravo nacionalnih manjina na besplatnu pravnu pomoć“ nastala je uz finansijsku podršku Bugarske razvojne pomoći. Publikacija je nastala na osnovu sprovedenog istraživanja o pružanju besplatne pravne pomoći tokom 2020. godine. Istraživanje je pokazalo da je tokom 2020. godine besplatna pravna pomoć pripadnicima nacionalnih manjina bila dostupna u ograničenom obimu, što je posledica nasleđenih problema na koje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije dao adekvatan odgovor, ali i novih okolnosti koje su uslovile zatvaranje institucija za građane.

1 2 3 5