Dnevna arhiva: 14/06/2022

Saopštenja
0

Povodom 14. juna Međunarodnog dana pravičnog suđenja, Komitet pravnika za ljudska prava-JUKOM ukazuje na stalni problem dugotrajnih sudskih postupaka i poziva nadležne državne organe da razmotre negativne posledice koja su donela zakonska rešenja za ubrzanje postupaka pred sudovima.

Saopštenja
0

Mi, dole potpisani, zabrinuti smo negativnim i trajnim posledicama nedavne izjave gradonačelnika Dečana, Baškima Ramosaja, koji je kazao da odluka Ustavnog suda Kosova o vlasništvu nad zemljištem manastira Visoki Dečani nikada neće biti sprovedena. Sve presude Ustavnog suda Kosova treba da budu sprovedene. Ustav pruža važne garancije svim građanima Kosova, ali takve garancije imaju značenje jedino ako sudske odluke sprovode fizička i pravna lica širom Kosova.