Mesečna arhiva: July, 2022

Mediji
0

Građani najčešće moraju da se obraćaju i institucijama u Srbiji i institucijama na Kosovu“, rekla je savetnica za pitanja procesa evropskih integracija YUCOM-a Jovana Spremo na predstavljanju izveštaja u Medija centru. Ona je objasnila da se sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine sprovodi već petu godinu, odnosno da će u oktobru biti pet godina od kada su sudije i tužioci ali i administrativno osoblje počeli da rade u kosovskom pravosudnom sistemu, ali da se o svemu tome jako malo zna u javnosti.

Saopštenja
0

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Tri slobode” hitno zahtevaju od MUP-a da zaštiti građane i građanke koji su danas u Novom Sadu bili izloženi napadima privatnog obezbeđenja kao i da obustavi primenu represivnih mera i prekomerne sile od strane pripadnika MUP-a. Nadalje, zahtevamo da se aktivistima i aktivistkinjama omogući nesmetano pravo na slobodu okupljanja i izražavanja i učešće u donošenju odluka. Skupština Grada Novog Sada mora poštovati demokratsko pravo zainteresovanih građanki i građana da prisustvuju sednici na kojoj se usvaja Generalni urbanistički plan.

Mediji
0

Građani Kosova, posebno srpske ali i drugih manjinskih zajednica na Kosovu žive u pravnoj nesigurnosti, jedan je od zaključaka izveštaja “Integracija pravosuđa na Kosovu – primena i efekti” koji je u Medija centru u Beogradu predstavio Jukom (YUCOM).

Mediji
0

Gradjani Kosova, a posebno pripadnici srpskih i drugih manjinskih zajednica, žive u potpunoj pravnoj nesigurnosti jer su često u poziciji da moraju da se oslanjanju i na srpski i na kosovski pravosudni sistem, pokazalo je istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom).”Gradjani najčešće moraju da se obraćaju i institucijama u Srbiji i institucijama na Kosovu”, rekla je novinarima savetnica za pitanja procesa evropskih integracija Yucom-a Jovana Spremo na predstavljanju izveštaja u Medija centru.

Mediji
0

Nijedan sporazum koji su Beograd i Priština dogovorili za proteklih 10 godina nije potpisan, rečeno je danas tokom konferencije „Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i pristup pravdi na Kosovu“.„Nema radnog tela koje bi pratilo implementaciju dogovorenog. Elementi monitoringa ne postoje, zbog čega dolazi do problema“, izjavio je koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa za Evropsku uniju Dragiša Mijačić.

Mediji
0

Građani Kosova, posebno srpske ali i drugih manjinskih zajednica na Kosovu žive u pravnoj nesigurnosti, jedan je od zaključaka izveštaja “Integracija pravosuđa na Kosovu – primena i efekti” koji je u Medija centru u Beogradu predstavio Jukom (YUCOM). U oktobru se navršava pet godina od kada je faktički počela integracija pravosuđa na Kosovu predviđena Sporazumom iz 2013. godine. Taj proces je podrazumevao integraciju srpskih sudija i tužioca, koji su do tada radili u sudovima Republike Srbije, u pravosudni sistem Kosova.

1 2