Dnevna arhiva: 08/08/2022

Solidarno za prava svih
0

Mreža Solidarno za prava svih predstavlja Polugodišnji presek # 2. U dokumentu su prezentovani podaci o napadima i pritiscima na organizacije, neformalne grupe i aktiviste koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava koji su zabeleženi na Mapi incidenata, kao i podaci o besplatnoj pravnoj pomoći koja je pružena aktivistima i građanima u slučajevima kršenja ljudskih prava. Mreža je od 1. januara do 30. juna 2022. godine zabeležila 18 napada i pružila besplatnu pravnu pomoć građanima u 452 slučaja.