Dnevna arhiva: 13/09/2022

Mediji
0

“Nije potrebno da imamo predloge zakona na papiru već i da poruke građanima budu takve da se takve promene očekuju, da su one u skladu sa propisima, i da su poželjne. LGBT pripadnici ostvaruju svoja prava na nekom mikro nivou, njihova prava se ne priznaju tek onda kada postaju vidljiva široj zajednici”, ukazuje Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.